درباره ما

درباره ما

ایران کارت یک پروژه مشتریان وفادار است که براساس الگوهای موفق دنیا طراحی و برای اولین بار توسط بانک آینده در کشور انجام می شود.
مجری پروژه ایران کارت "شرکت یارا" است که در زمینه برنامه های وفاداری، پروژه های فناوری اطلاعات و خدمات الکترونیکی فعالیت می کند و در این مدت کوشیده است نوآوری و خدمات متفاوتی را ارائه کند.
مقدمات اجرایی ایران کارت به عنوان یکی از پروژه های مهم یارا از سال ۱۳۹۲ آغاز شده و صمیمانه امیدواریم بتوانیم خدمات متمایزی را به دارندگان ایران کارت ارائه دهیم و همراه با هم زندگی شیرین تری را تجربه کنیم.

خدمات سامانه گردشگری باشگاه مشتریان ایران کارت (بانک آینده)

چرا سامانه گردشگری باشگاه مشتریان ایران کارت (بانک آینده)

نمادهای اعتماد
سامانه خدمات گردشگری سامانه گردشگری باشگاه مشتریان ایران کارت (بانک آینده)

سامانه گردشگری باشگاه مشتریان ایران کارت (بانک آینده)